چهارمین دوره ی مسابقات ملی سازه های ماکارونی پژوهان

پس از برگزاری سومین دوره ی مسابقات در دانشگاه تهران و حضور بی سابقه ی دانش آموزان در دو گرایش ستون فشاری و سازه راندمانی در بهمن ماه  سال گذشته، امسال گروه پژوهان قصد دارد تا با همکاری انجمن علمی عمران دانشگاه شهید بهشتی چهارمین دوره از مسابقات را با شکوه هر چه بیشتر برگزار کند.
این دوره از مسابقات در سه گرایش و در دو روز برگزار می شود.

روز نخست( ۱۳ اسفند ماه) : گرایش سازه راندمانی و سازه هدفمند

روز دوم (۱۴ اسفند ماه) :گرایش ستون فشاری

ثبت نام از ۵ بهمن ماه آغاز و  تا ۵ اسفند ماه ادامه خواهد داشت و تمدید نخواهد شد.

آیین نامه ها تا تاریخ ۵ بهمن ماه بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

 PazhoHan_2

aaaaaaa

نتا یج نهایی مسابقات

نتایج نهایی مسابقات سازه های ماکارونی پژوهان ( دانشگاه تهران )
aaaaaaa

اطلاعیه شماره ۴

به نام خدایی که عزت ازوست ضمن عرض سلام به تمامی مدیران ، مربیان ، مسئولین و دانش آموزان ، از تمامی شما عزیزان بابت همکاری ...
ثبت نام
مدارس
سوابق
دومین دوره ی مسابقات پژوهان
خرید
معاونت اجتماهی و فرهنگی شهرداری منطقه 6
حامی مسابقات
ما را دنبال کنید
Rss Feed